Sundhedsbevis – søfarende

Helbredsundersøgelser for søfarende udføres af Søfartslæge Morten Haaning Charles, autorisationsnummer 869.

Du kan bestille tid på følgende måder:

– Skrive en mail til mail@troejborglaegehus.dk, hvor du i emnefeltet skriver Søfartslæge, og nedenfor skriver dit navn og telefonnummer. Herefter kontakter vi dig og aftaler en tid.

– Ringe på telefon: 8616 7688

Du bedes henvende dig i receptionen ca. 10 min. før den aftalte tid (her udleveres blanket til udfyldelse og betaling ordnes). Selve konsultationen varer ca. 30 min.

Inden undersøgelsen:

Du skal udfylde en blanket før undersøgelsen ved lægen. Du bedes henvende dig i receptionen for udlevering af blanketten.

Hvis det omhandler erhvervssejlads, kan du også finde blanketten her, hvor du blot skal udfylde side 1 og medbringe den i forbindelse med konsultationen hos søfartslægen.

Du skal desuden lave en urinprøve, når du ankommer. På toilettet findes krus og label, hvor du skal skrive dit navn og fødselsdag og sætte det i en dertil indrettet luge. Der findes desuden en vejledning på toilettet.

For at du er mest muligt forberedt til undersøgelsen, bedes du indsamle relevante oplysninger og medbringe dem til undersøgelsen. Det kan være hvis du f.eks. lider af diabetes eller en anden kronisk sygdom.

Hvis du lider af en psykisk lidelse, som f.eks. angst, depression, ADHD, autisme eller andet, bedes du medbringe en udtalelse fra din psykiater eller egen læge, som inkluderer:

– Diagnose og diagnosetidspunkt

– Tidligere og aktuelle behandling

– Risiko for forværring eller tilbagefald

– Behandlingsplan, hvis der foreligger en sådan.

Det fremgår af Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere at søfartslægen skal træffe afgørelse på baggrund af foreliggende oplysninger. Det vil sige, at hvis der ikke er tilfredsstillende oplysninger, vil du blive erklæret uegnet eller egnet med begrænsninger, indtil der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at du kan varetage et hverv til søs.

Du kan læse bekendtgørelsen her.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/933

Hvis du er fritidssejler kan du finde blanketten her.

Du bedes henvende dig i receptionen ca. 10 min. før den aftalte tid (her udleveres blanket til udfyldelse og betaling ordnes).

Helbredsundersøgelsen skal betales i klinikken. Attesten koster 500,00 kr.  Du kan betale med VISA/Dankort, MobilePay eller kontant.

Husk at medbringe:
  • Legitimation (søfartsbog, pas, kørekort eller anden gyldigt ID med billede)
  • Sundhedsbevis (din blå bog), hvis du har et i forvejen
Betaling:

Helbredsundersøgelsen skal betales i klinikken. Attesten koster 945,00 kr.  Du kan betale med VISA/Dankort, MobilePay eller kontant.

Din arbejdsgiver refunderer beløbet.

Ansøgere til skoleskibene Danmark og Georg Stage og visse af søfartsuddannelserne skal dog ikke betale for undersøgelsen Dokumentation medbringes.

Lidt om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere:

Ansatte, der gør tjeneste på et skib, skal være i besiddelse af et sundhedsbevis på at have gennemgået lægeundersøgelse og være fundet egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger.

Lægen foretager ved undersøgelsen et skøn over, hvorvidt den undersøgtes fysiske og psykiske tilstand i almindelighed er således at den pågældende er egnet til arbejde på skib, jvf. beskrevet i Bekendelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/933

Hvis det i bekendelsens bilag A udtrykkeligt er anført, hvad følgen af sygdommen eller defekten er, skal lægen følge denne.

Søfartslæger, der er udpeget af Søfartsstyrelsen, skal ved undersøgelsen benytte den vejledning i bilag 1 til denne bekendtgørelse og lægeattest, der er udarbejdet af Søfartsstyrelsen. Lægeattesten er indbygget i det elektronisk indberetningssystem.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid
Mandag 8.00 – 16.00 8.00 – 11.30
Tirsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 11.30
Onsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 11.30
Torsdag 8.00 – 16.00 8.00 – 11.30
Fredag 8.00 – 15.00 8.00 – 12.00

Telefon 8616 7688

Vi har et telefonsystem med køfunktion således de, der ringer først, kommer først igennem.
Du er altid sikker på at komme igennem, når du først har ringet op.

Ved akut brug for lægehjælp i tidsrummet kl. 8.00-16.00 ring til vores akuttelefon tlf.: 8616 7668

Fra kl. 16.00-8.00 er det Lægevagten på tlf. 70113131

Trøjborg Lægehus

Willemoesgade 13F
8200 Aarhus N
Tlf: 8616 7688

Se info om parkering her

Scan QR-koden og find vej til Trøjborg Lægehus